Gündem

İklim Sorunları ve Muhasebe

İklim Sorunları ve Muhasebe

İşletmeler nihayet dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim sorunlarının önemini ve acil müdahale edilmesinin gerekliliğini kavramaya başlamıştır. Bu değişiklik hükümet politikaları ve yasal düzenlemeler yanı sıra iklim değişikliklerinin geleceklerini nasıl şekillendireceği konusunda farkındalık düzeyi yüksek olan ve işletmelerdeki ağırlığı günden güne artan Z kuşağı çalışanları tarafından yönlendirilmektedir.

Dünya çapında birçok işletme karbon emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirecek hedefler belirlemektedir.  İşletmeler, yaptıkları işin çevresel ve sosyal etkilerinin hem kendi işleri, hem de toplumun diğer kesimleri için olumlu ve olumsuz yönlerine odaklanmaktadırlar. İklim değişikliği hususları, finansal karar vermede önemli ve merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. Kuruluşlar, muhasebe ve finans alanında çalışan profesyonellerin iklim ve doğayı da dikkate alan iş modelleri ve strateji geliştirme konusunda liderlik yapmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda iklim ve çevreye ilişkin temel performans göstergeleri iş stratejilerine ve risk değerlemelerine entegre edilmektedir.

İşletmenin doğaya olan etkilerinin iş performansından ayrı ele alınması gerektiği inancı günden güne yok olmaktadır. İşletmelerin gelecekteki başarısının, işlerini iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara karşı nasıl uyarlayacaklarına göre şekilleneceği düşünülmektedir. Her büyüklükteki işletme önümüzdeki birkaç on yılda hükümetler tarafından belirlenen hedefleri tutturmak için karbon ayak izlerini azaltmak zorunda kalacaklardır. 

İşletmeler ölçülmeyeni azaltamazlar bu sebeple karbon emisyonlarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Yaratılan, yok edilen ve korunan değerlerin raporlanması önemli hale gelmektedir. Muhasebe ve finans uzmanlarının, iklim ve diğer çevresel değerlerin geleneksel raporlamaya entegre edilmesinde önemli bir rol oynamaları beklenmektedir. Bu doğrultuda, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) gibi finansal olmayan hususlara ilişkin raporların geliştirilmesine yönelik girişimler bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik göstergelerinin yanlı olarak sunulmasını temsil eden "yeşil yıkama" nın en aza indirgenmesi ve bu amaçla sürdürülebilirlik ile ilgili sunulan raporlar hakkında da bir güvence sunulması gerekmektedir.