Gündem

Enflasyon Muhasebesi

Enflasyon Muhasebesi 

Paranın satın alma gücünü önemli oranda kaybettiği yüksek enflasyonlu bir ekonomide, gelir tablosu ve bilançonun düzeltme yapılmaksızın yerel para biriminde raporlanması faydalı bilgiler üretmez. Aynı hesap döneminde bile olsa farklı zamanlarda meydana gelen finansal olayların karşılaştırılması, yanıltıcı bilgiler sunabilir. Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin finansal tablolarının düzeltilmesi için TMS 29: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uygulanır. Standart, yüksek enflasyonun varlığına ilişkin kesin bir oran belirtmez fakat aşağıda sıralanan ekonomik özelliklerin yüksek enflasyon göstergesi olduğunu vurgular:

(a) Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı bir yabancı para biriminde tutmayı tercih eder.

(b) Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı bir döviz cinsinden dikkate alır. Fiyatlar da bu döviz cinsinden belirlenebilir

(c) Kredili satış ve satın almalardaki fiyatlar; süre kısa bile olsa, kredi süresi boyunca satın alma gücünde beklenen zararları karşılayacak şekilde belirlenir

(d) Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir ‘fiyat endeksi 'ne bağlıdır

(e) Son üç yılın kümülatif enflasyon oranı %100'e yaklaşmakta ya da aşmaktadır.

Enflasyon muhasebesi konusuna vergi ve muhasebe olmak üzere iki farklı açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Vergi boyutunda uygulamanın ertelenip ertelenmeyeceği maliye bakanlığının tasarrufundadır. Muhasebe boyutunda ise yukarıda belirtilen standart maddeleri dikkate alındığında finansal tablolarını uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) göre hazırlayacak işletmeler için bir belirsizlik ortaya çıkmıştır. Görevleri arasında Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak olan Kamu Gözetim Kurumu konuyla ilgili olarak bir basın duyurusu yayınlayarak bu belirsizliği ortadan kaldırmıştır. Bu itibarla işletmelerin 2021 tarihli finansal tablolarında TMS 29 ile ilgili bir düzeltme yapmalarının gerek olmadığı netleştirilmiştir. 


 

Bilgilerinizi iletin, Sizinle İletişime Geçelim

Alanında uzman ekibimizle projenizin detaylarını konuşmak ister misiniz?

İletişim Formu

Diğer İçerikler

rectangle-68
Gündem

Denetimde İnsansız Hava Araçları (İHA)

Finansal tabloların muhasebe standartlarına uygunluğu konusunda görüş bildiren bağımsız denetçiler, kanıt toplama faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve dolayısıyla denetim kalitesini artırmak amacıyla en son teknolojiyi ve kaynakları kullanmaktadır.

Devamını Oku