Gündem

Enflasyon Muhasebesi Temel Bilgiler

 

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, işletmeler tarafından hazırlanan finansal tabloları bozmaktadır. Bir terzinin kullandığı mezuro zaman içinde kısalır veya uzarsa dikilen takım elbise kişiye uymaz.  Muhasebede kullanılan para biriminin değer kaybetmesi de benzer bir durum yaratır.  Bu para birimi ile hazırlanan finansal tabloların bilgi değeri düşük olur.

Yüksek enflasyon ortamında hazırlanan finansal tablolar işletmelerin finansal durum ve performanslarını gerçeğe uygun bir şekilde yansıtamamaktadır. Enflasyon işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarını bozmakta ve işletme kararlarında kullanılan muhasebe bilgilerini yararsız hale getirmektedir. Yararsız hale gelen bilgilerle alınan yatırım, kredi tahsisi ve kâr dağıtımı kararlarının isabet derecesi düşmekte, işletmelerdeki performans yönetim sistemleri anlamsız hale gelmektedir.

Yüksek enflasyon olan ekonomilerde finansal tabloların enflasyondan arındırılması başka bir deyişle enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Enflasyon düzeltmesi, bir finansal raporlama setinde yer alan değişik tarihler veya dönemler itibariyle hazırlanmış her türlü finansal tabloda yer alan her türlü parasal bilginin en son düzenlenen bilanço anındaki paranın satınalma gücüne göre raporlanması ve böylece muhasebesi yapılan işletmenin finansal performansının ve finansal durumunun daha sağlıklı ölçülmesi demektir.

Mal ve hizmetlerin fiyatları yabancı paralar dikkate alınarak belirleniyorsa, ülkedeki tasarrufların çoğu yabancı para cinsinden yapılıyorsa ve son üç yıllık enflasyon oranı kümülatif olarak %100'e yaklaşmışsa veya aşmışsa TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardına göre ülkede hiperenflasyon vardır ve finansal tabloların düzeltilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde yakın gelecekte enflasyon düzeltmesi ile ilgili kavramların muhasebe uygulamalarında önemli bir yer tutması beklenmektedir.  

Parasal kalemler, geçerli para biriminin değerinde değişimler karşısında, nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen geçerli para cinsinden nakit, ticari alacaklar, kısa vadeli menkul kıymetleri gibi unsurlardır.

Parasal kıymetler dışında kalan tüm kıymetler parasal olmayan kıymetler olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak stoklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar verilebilir.

Parasal varlıklarla parasal yükümlülükler arasındaki fark Net Parasal Pozisyon Kâr veya Zararı olarak ifade edilmektedir. Yüksek enfasyon ortamında parasal varlıkları, parasal yükümlülüklerinden fazla olan işletmeler zararlı, parasal yükümlülükleri parasal varlıklarından fazla olan işletmeler ise kârlı olurlar.

Bilgilerinizi iletin, Sizinle İletişime Geçelim

Alanında uzman ekibimizle projenizin detaylarını konuşmak ister misiniz?

İletişim Formu

Diğer İçerikler

rectangle-68
Gündem

Denetimde İnsansız Hava Araçları (İHA)

Finansal tabloların muhasebe standartlarına uygunluğu konusunda görüş bildiren bağımsız denetçiler, kanıt toplama faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve dolayısıyla denetim kalitesini artırmak amacıyla en son teknolojiyi ve kaynakları kullanmaktadır.

Devamını Oku