Gündem

Kiralamalar

GELECEK YILLARDA ÖDEYECEĞİM KİRALAR BORÇ OLARAK RAPORLANIR MI?

2018 yılından sonraki hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlamış olan TFRS 16: Kiralamalar Standardı ile kiracı konumda olan işletmelerin kiralama işlemlerini muhasebeleştirmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerin en önemlisi kiracı açısından artık finansal kiralama-faaliyet kiralaması ayrımının ortadan kalkmasıdır. Kiracı açısından kiralamaları artık finansal durum tablosunda raporlanan ve finansal durum tablosunda raporlanmayan kiralamalar şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.

Kiracı konumda olan işletmeler yeni standart ile birlikte kısa vadeli (12 ay) veya düşük tutarlı kiralamalar dışında kalan tüm kiralamaları bir yükümlülük finansal durum tablosuna almak zorundadırlar. Bunun dışında kalan kiralamalara ilişkin kiralama yükümlülüğünün finansal durum tablosunun kaynaklar kısmında, kiralanan varlığa ilişkin kullanım hakkının da finansal durum tablosunun varlıklar kısmında raporlanması gerekmektedir.

Kiracı konumda olan işletmeler finansal durum tablosunda raporladıkları tüm kiralamalar için dönemsel olarak faiz gideri ve amortisman giderlerini kâr veya zarar tablosunda raporlamalıdırlar.

Yeni kiralama standardı özellikle yüksek tutarlı kiralamalar yapan ulaşım ve perakende sektöründe yer alan işletmelerin finansal tablolarını önemli düzeyde etkilemektedir.