rectangle-68-4
Akademi

Finansçı Olmayanlar için Bütçe ve Kontrol

Bütçe; işletme yönetimi ile ilgili planların sayısal olarak ifade edilmesi ve işletmenin gelecekteki faaliyetlerinin belirlenerek finansal hedeflerin tahmin edilmesidir. 1 günlük olarak planlanan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, bütçelerin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve performans ölçme aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ve bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Devamını Oku
rectangle-68-4
Akademi

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

İşletme performansının ölçülmesindeki en önemli kalem olan hasılat, finansal raporlama standardı TFRS 15'te ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu eğitimin amacı TFRS 15'teki genel yaklaşımı tanıtmak ve standart kapsamındaki konulara ilişkin örnekler sunmaktır.

Devamını Oku
rectangle-68-4
Akademi

Finansal Tabloları Okuma

Yönetim kararlarının temel dayanaklarından biri olan finansal tablolar işletmenin finansal durum ve performansı ile ilgili bilgiler sağlamaktadır. İşletmelerin yönetim kararlarında görev alanların finansal tabloların içeriğinden daha fazla yararlanması ve anlamlı yorumlar yapmasını sağlamaya yönelik bir programdır.

Devamını Oku
rectangle-68-4
Akademi

Riskten Korunma Muhasebesi

Türev finansal araçlarla ilgili temel bilgiler sunmak. İşletmelerin taraf olduğu türev ürün sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda sunulmasına ilişkin katılımcılara bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Devamını Oku
rectangle-68-4
Akademi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Kuruluşlarda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar, denetçiler ve denetçi adayları, danışmanlar.

Devamını Oku
rectangle-68-4
Akademi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkikçi Eğitimi

Eğitimin amacı, ISO 27001 ve ISO 19011 şartlarına uygun olarak etkin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetimleri yapılması ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. Eğitim içeriğindeki workshoplar, katılımcının denetim prosesini yalnızca sözel olarak değil uygulayarak öğrenmesine olanak tanır.

Devamını Oku

Bilgilerinizi iletin, Sizinle İletişime Geçelim

Alanında uzman ekibimizle projenizin detaylarını konuşmak ister misiniz?

İletişim Formu